دانستنی های ریاضی دوم ابتدایی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

اطلاعات ریاضی  


۱- برای نوشتن عدد از رقم استفاده می کنیم . ده تا رقم داریم که عبارتند از :


0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9


2- برای نوشتن عدد 66 از رقم 6 دو بار استفاده می کنیم .


3- کوچکترین عدد یک رقمی 0 وبزرگ ترین عدد یک رقمی 9 است .


4- کوچکترین عدد دو رقمی 10 وبزرگترین عدد دو رقمی 99 است .


5- کوچکترین عدد سه رقمی 100 و بزرگترین عدد سه رقمی 999 است .


6- با استفاده از رقم های 4 و8 می توان عدد های دو رقمی 48 ، 84 ، 44 ، 88 را نوشت .


7- با استفاده از رقم های 9 و 0 می توان عدد های 90 و 99 را نوشت .


8- به این عبارت (( 5+4 )) جمع و به عبارت (( 9=5+4 )) تساوی جمع می گویند .


9- به این عبارت (( 3-8 )) تفریق و به عبارت (( 5=3-8 )) تساوی تفریق می گویند .


10- به علامت جمع (+) به اضافه وبه علامت تفریق (-) منها می گویند .


11- به جواب جمع (( حاصل جمع )) وبه جواب تفریق (( باقی مانده )) می گویند .


12- برای پیدا کردن جواب تفریق می توان از جمع نظیر آن استفاده کرد .


13- به این عبارت 25=25 تساوی می گویند و آن را چنین می خوانیم : 25 برابر است با 25


14- به این عبارت 46 > 32 نامساوی می گویند و آن را چنین می خوانیم : 32 کمتر است از 46


15- در جمع سه عدد ابتدا عدد های داخل پرانتز را جمع می کنیم . در جمع سه عدد فرقی نمی کند کدام دو تا را اول جمع کنیم .


16- برای حل مسئله اول صورت مسئله را چند بار بخوانید ، سپس راه حل مسئله را نوشته بعد جلونویسی را بنویسید .


17- خط راست : خطی است که بدون جابجا کردن خط کش می توان کشید .


18- خط شکسته : خطی است که با جابجا کردن خط کش می کشیم . ( مثلث – مربع – مستطیل و لوزی خط شکسته هستند. )


19- خط خمیده : خطی است که بدون استفاده از خط کش می کشیم . ( دایره خط خمیده است. )


20- افراز یعنی جدا کردن .خط و نقطه


21- دو نقطه را فقط با یک خط راست می توان به هم وصل کرد .


22- دو نقطه را با خط های خمیده وشکسته زیادی می توان به هم وصل کرد .


23- نقطه مشترک : نقطه ای است که بر روی هردو یا چند خط باشد .


24- از یک نقطه خیلی خط راست می گذرد .


25- یک خط از نقطه های زیادی تشکیل شده است .


26- دو خط راست اگر یکدیگر را قطع کنند فقط یک نقطه ی مشترک دارند .


27- هرگاه بتوان دسته ای را دوتا دوتا شمرد عدد آن دسته زوج است و اگر نتوان دوتا دوتا شمرد عدد آن فرد است .


28- در عدد 456 رقم 4 یعنی  4صدتایی ، 5 یعنی 5 ده تایی و 6 یعنی 6 یکی


29- خط کش یک ((نوار مدرج)) است که با واحد (( سانتیمتر  )) مدرج شده است .


30- ((وجب)) واحد مناسبی برای اندازه گیری نیست چون همه ی وجب ها یک اندازه نیستند.


31- در اندازه گیری خط ها اگر اندازه خط مثلا کمی از 5 سانتیمتر بیشتر یا کمی از 5 سانتیمتر کمتر باشد باید بگوییم : اندازه خط تقریبا 5 سانتیمتر است .


32- در مقایسه ی اعداد دو رقمی اول به ده تایی ها نگاه می کنیم و در مقایسه اعداد سه رقمی اول به صد تایی نگاه می کنیم .


33- به اولین رقم از سمت راست هر عدد یکان می گویند . مثل رقم 7 در عدد 137


34- به دومین رقم از سمت راست هر عدد دهگان می گویند . مثل رقم 9 در 495


35- به سومین رقم از سمت راست هر عدد صدگان می گویند . مثل رقم 6 در عدد 642

  • مطالب مرتبط
  • خداحافظی با نازنین های سال 95-96
  • نمونه سوالات ریاضی
  • سوالات تمرینی ریاضی
  • فعالیت های کلاسی امروز ما
  • تکالیف و فعالیت های ۱۷ اسفند کلاس من
  • آماده سازی هدیه های جشن نوروز
  • نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : شنبه 18 دی 1395 ساعت: 3:36