تکالیف هفت مهر

مطالب مرتبط فعاليت هاي علوم هفتم

چند مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فعاليت هاي علوم هفتم» ثبت شده است

گردش علمی به تصفیه خانه
 • ۱۸ مهر
 • تکالیف ۲۲ مهر و کاردستی مسجد و آزمایش علوم
 • ۲۴ مهر
 • ۲۵ مهر ماه و دیکته برتری های کلاسم
 • تکالیف ۲۶ مهر
 • ۳ اردیبهشت
 • تکالیف ۲۷ فروردین
 • ۲۰ فروردین
 • آزمایش علوم فصل ( برای جشن آماده می شویم)
 • تکالیف ۲۳ فروردین
 • فعالیت های کلاسی امروز ما
 • تصاویری از فعالیت های آموزش علوم فصل چهارم
 • کاردستی های علوم و ریاضی فارسی و عکس اولیا در کلاس
 • تکالیف پایان هفته
 • فعالیت های امروز کلاسم
 • راهنمای آزمایش های علوم
 • دو مهر
 • '